Nieuws

Gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie zoeken al geruime tijd naar de beste manier om een betaalbaar en betrouwbaar warmtenet aan te leggen in Kalkoven: de eerste wijk in Katwijk die mogelijk een warmtenet krijgt. Maar het duurt langer dan verwacht om dit te regelen.

Eind vorig jaar zocht de gemeente een warmtebedrijf om in Kalkoven betaalbare warmte te leveren. Het is niet gelukt om hiervoor een warmtebedrijf te vinden, omdat de prijzen voor energie en materialen erg hoog zijn geworden. Ook is er onzekerheid zolang de nieuwe warmtewet is vertraagd. Warmtebedrijven willen eerst weten wat de regels zijn voordat ze meedoen.

Maar Katwijk en Dunavie willen nog steeds betaalbare warmte voor de wijk. Ze hebben afgelopen zomer hiernaar onderzoek laten doen. Nu werken ze aan een aangepast plan om Kalkoven aardgasvrij te maken. In dit plan gebruiken ze ook nieuwe kennis over het gebruik van warmte uit water en de bodem. De gemeenteraad zal dit plan aan het einde van het jaar bespreken en beslissen wat ze moeten doen.

De komende weken onderzoekt de gemeente vier opties voor het warmtenet in de wijk Kalkoven in de Hoornes. In de tweede ronde van de aanbesteding hebben zich geen bedrijven gemeld die het warmtenet in de wijk kunnen aanleggen. De gemeente bekijkt nu welke mogelijkheden er verder zijn voor het warmtenet in Kalkoven.  

Stijgende energie- en bouwkosten, hoge rente en onzekerheid over de Warmtewet 2.0 zorgen voor grote onzekerheid bij bedrijven om te investeren in de aanleg van Warmtenetten. Ook voor de aanleg van het warmtenet in Kalkoven lukt het niet om, onder de gestelde voorwaarden, een bedrijf te vinden. Meer dan 300 bewoners hebben toegezegd zich straks te laten aansluiten op het warmtenet. Zo kunnen zij van het gas af, wat beter is voor de huidige hoge energieprijzen en de afhankelijkheid van het buitenland voor onze energie.  

Sonny Spek, wethouder energie: "De aanleg van warmtenetten staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment hebben we, net als heel Nederland, te maken met allerlei nieuwe ontwikkelingen en obstakels. We gaan nu bekijken wat verstandig is om te doen. De eerder genoemde uitgangspunten rond betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid blijven voor ons van groot belang."

Vier mogelijkheden 

Grofweg zijn er vier mogelijkheden voor een warmtenet in Kalkoven:

 • Nieuwe aanbesteding: de gemeente bekijkt welke andere voorwaarden nodig zijn om nog een keer een aanbesteding te doen  
 • (Tijdelijk) stoppen: de gemeente bekijkt of het wellicht verstandig is om onder de huidige omstandigheden het project te pauzeren of te stoppen 
 • Verder in gesprek: er zijn wel bedrijven geïnteresseerd in het aanleggen van het warmtenet. Onder voorwaarden kan de gemeente met deze bedrijven in gesprek gaan, om te horen hoe zij wel het warmtenet kunnen aanleggen en te exploiteren. In de komende weken vinden er gesprekken plaats onder welke voorwaarden partijen wel geïnteresseerd zijn
 • Gemeentelijk warmtebedrijf: onderzoeken of er een mogelijkheid is om als gemeente zelf een warmtebedrijf op te richten en vervolgens zelf het warmtenet aan te leggen en te exploiteren. 

Factor tijd

Het is nu nog onduidelijk of en vervolgens hoeveel vertraging de aanleg van het warmtenet oploopt. Wel is duidelijk dat er voor de bouw van het Integraal Kindcentrum in de wijk een (tijdelijke) oplossing moet worden gezocht. Het IKC wordt in oktober 2023 opgeleverd en dan moet het gebouw verwarmd kunnen worden. Het college zal binnenkort met een voorstel komen voor de vervolgstappen en dit aan de gemeenteraad voorleggen.

Warmtebedrijf InWarmte gaat de levering verzorgen van warmte en koude aan minimaal 200 woningen in de wijk Kalkoven. Donderdag 17 maart presenteerde het warmtebedrijf haar plannen aan een comité van gemeente, corporatie Dunavie, stichting Huurdersbelangen en bewoners. De eerste indruk was goed: “Klanten geven InWarmte een 8.2 voor service en klantvriendelijkheid.”

Bewoners kijken mee
Op uitnodiging van woningcorporatie Dunavie keken Nel van Dam en Peter Bekker van stichting Huurdersbelangen de Duinstreek mee met de plannen van het warmtebedrijf. Aan hen de vraag om de plannen door de ogen van huurders te beoordelen. Voorzitter Peter Bekker is onder de indruk. “De uitleg was heel goed en het verhaal was tot in de puntjes verzorgd. Het bedrijf is toch al heel ervaren met 5.000 aansluitingen door het hele land. Ook onze vragen werden uitvoerig beantwoord.”

Ook buurtbewoner en woningeigenaar Nico van Duyvenbode luisterde mee. Hij lette vooral op wat het warmtebedrijf voor hem en andere woningeigenaren gaat betekenen. “Zo weet ik nu dat InWarmte voor een periode van 15 jaar blijft. Dat het bedrijf zomers warmte uit de Rijn gaat halen, dit opslaat in de bodem en later laat opwarmen in het warmtenet. Maar ook dat er nog heel veel moet gebeuren voordat de gemeenteraad hierover definitief een besluit neemt.”

Meedoen is een buitenkans
Van Duyvenbode ziet nu instappen als een buitenkans. “De kosten zijn gunstig, we helpen de planeet én we worden voor gas minder afhankelijk van andere landen. Waarom zou je het dan niet doen?” Ook voor Bekker staat vast dat het warmtenet goed is voor Katwijk: “Nederland moet van het gas af en gaan vergroenen. Een warmtenet is dan een energiezuinige oplossing.” 

Bovendien is nu aansluiten op het warmtenet voor huurders heel aantrekkelijk, vindt Bekker. “Je krijgt een inductiekookplaat en nieuwe pannen cadeau. En de verhuurder neemt de aansluitkosten en een deel van de vastrechtkosten voor haar rekening. Dat scheelt enorm. Dunavie regelt ook het weghalen van de gasmeter. Daarom hebben best veel huurders belangstelling om mee te doen.”

Klantenservice goed geregeld
De Katwijkers hebben ook gelet op de klantenservice van het warmtebedrijf. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de installatie kapot is, vroeg Bekker aan het bedrijf. “Ze zijn 24/7 bereikbaar, zonder wachttijd aan de telefoon en er zijn altijd monteurs in de buurt. Kapotte onderdelen worden direct gerepareerd of vervangen. Klanten geven InWarmte een 8.2 voor service en klantvriendelijkheid.”

Ook Van Duyvenbode is blij met de klantenservice. “Stel, je hebt net een nieuwe cv-ketel, dan kan het warmtebedrijf de ketel deels overnemen. Of als je ketel kapot is, dan helpt InWarmte je aan een tweedehands ketel om de periode tot aan het warmtenet te overbruggen. Dat komt heel positief over.” En huiseigenaren kunnen gebruikmaken van gereduceerde prijzen om de woning te isoleren, vult Bekker aan. “Het moet natuurlijk nog wel waargemaakt worden.”

Energieprijzen
De stijgende energieprijzen zijn volgens Van Duyvenbode een duwtje in de rug van het warmtenet. Zeker als de prijs van warmte straks niet langer meestijgt met die van gas. Wel duurt het hem allemaal veel te lang. “De eerste woningen gaan in 2024 van het gas af. Pas in 2028 zijn alle woningen op het warmtenet aangesloten.”

Binnenkort presenteert InWarmte zich ook aan de buurt. Inwoners van Kalkoven ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Zaterdag 26 maart organiseerden de gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie een informatiemarkt over Warmtenet Kalkoven op het schoolplein van basisschool de Krulder. De informatiemarkt werd speciaal georganiseerd voor huurders en woningeigenaren uit de wijk Kalkoven. 

Grote betrokkenheid

Bewoners van Kalkoven stelden tijdens de informatiemarkt veel vragen over de techniek van het warmtenet en woningaanpassingen. Vragen over de kosten, subsidies en vervolgstappen kwamen ook voorbij. De betrokkenheid bij het project is groot. 

Hulp bij de subsidieaanvraag

Tijdens de markt was er een invulteam aanwezig dat woningeigenaren hielp bij het invullen en indienen van de subsidieaanvraag voor een bijdrage aan de aansluitkosten. 

Aanmelden kan tot 30 april

Woningeigenaren hebben tot 30 april de tijd om zich aan te melden voor een aansluiting op het Warmtenet Kalkoven. Huurders die mee willen doen, hebben zich in februari al aangemeld. Er zijn minimaal 200 woningen nodig die voor een aansluiting kiezen om het warmtenet door te laten gaan. Dit aantal is inmiddels ruimschoots gehaald.
 

Voor de aanleg van het warmtenet in de wijk Kalkoven is een warmtebedrijf gekozen. InWarmte gaat het warmtenet aanleggen en de warmte daarna leveren. Het kiezen van een warmtebedrijf is een mooie stap richting de realisering van het Warmtenet Kalkoven. De aanleg van dit warmtenet in Kalkoven staat gepland voor de periode 2023-2028. Daarmee wordt Kalkoven de eerste wijk in Katwijk met een duurzaam warmtenet.

Bewoners mochten meedenken

Om tot de keuze van InWarmte te komen heeft er een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Bewoners mochten bepalen aan welke criteria de inschrijvingen moesten voldoen. Bewoners kozen voor de betaalbaarheid van warmte als belangrijkste eis, boven duurzaamheid en klantenservice. Deze manier van inspraak door bewoners bij een aanbesteding is uniek.

InWarmte

InWarmte mag het warmtenet nu aanleggen en de warmte leveren aan de bewoners van Kalkoven. De gemeente blijft eigenaar van het warmtenet. InWarmte heeft ervaring met diverse (grote) projecten door heel Nederland. Bij de projecten staat lokale duurzame warmte centraal. Per project kijken ze naar de best passende oplossing. Bij Kalkoven zal de warmte uit de Rijn worden gehaald. Er zal dus geen gebruik worden gemaakt van aardgas. Deze manier van verwarmen noemt men aquathermie.

Wethouder Jacco Knape is blij dat er warmtebedrijf gekozen is: “Een warmtenet is een mooie manier om duurzame warmte te leveren. Dat er bij Kalkoven gebruik wordt gemaakt van de Rijn als lokale bron is natuurlijk uniek. Nu InWarmte is geselecteerd als warmtebedrijf komt dit gewenste en toekomstbestendige warmtenet steeds dichterbij. Dat deze uitvoerende partij voldoet aan de criteria die de bewoners van Kalkoven belangrijk vinden maakt het helemaal een uniek project!”

Draagvlak

Het is belangrijk dat er draagvlak voor een warmtenet is bij de bewoners van de wijk Kalkoven. Huurders van Dunavie konden via een peiling aangeven of zij gebruik willen maken van een warmtenet. 164 huurders gaven aan dit te willen. Ook meldden 148 woningeigenaren zich bij de gemeente als belangstellende voor een aansluiting. Daarmee werd de vereiste drempel van 200 woningen ruimschoots gehaald.

Het warmtenet in de Katwijkse wijk Kalkoven komt nu heel dichtbij. Een meerderheid van huurders en woningeigenaren heeft aangegeven een aansluiting te willen op het warmtenet. Ook de mogelijke kandidaat voor het toekomstig warmtebedrijf is bekend. De aanleg van het warmtenet staat gepland voor de periode 2023 tot 2028.

Draagvlak bewoners doorslaggevend

Bewoners in Kalkoven hebben een grote stem in de komst van het warmtenet. Een peiling onder huurders van woningbouwcorporatie Dunavie wees uit dat 164 huurders in Kalkoven mee willen doen met het warmtenet. Eerder hebben al 148 particuliere woningeigenaren zich gemeld bij de gemeente als belangstellende voor een aansluiting. Het totale aantal geïnteresseerden komt daarmee ruimschoots boven de vereiste drempel van 200 woningen met een warmtenetaansluiting. 

‘Naast woningen krijgen straks ook scholen in de wijk hun warmte via het warmtenet. Een  mooie en belangrijke stap voor de gemeente,’ aldus wethouder Jacco Knape. ‘Zo is de wijk Kalkoven straks klaar voor de toekomst.’ 

Invloed bewoners bij aanbesteding

Bewoners hebben een stem bij het bepalen van de criteria waaraan een warmteleverancier moet voldoen. Zo kozen bewoners voor de betaalbaarheid van warmte als belangrijkste eis, boven duurzaamheid en klantenservice. Ook waren de inschrijvende warmtebedrijven verplicht om een klantplan aan te leveren. In een klantplan geeft het bedrijf aan hoe ze de klantenservice gaan inrichten. Deze vorm van inspraak van bewoners bij de aanbesteding van een warmtenet is uniek. 
 
De gunning van het warmtenet in Kalkoven is pas definitief nadat alle wettelijke procedures zijn doorlopen. Gemeente Katwijk verwacht dat in april 2022 de aanbesteding wordt afgerond en het warmtebedrijf daarna van start kan met het opstellen van een uitvoeringsplan. 

Zaterdag 26 maart informatiemarkt

Op zaterdag 26 maart organiseren gemeente Katwijk en Dunavie een informatiemarkt over het warmtenet in Kalkoven. Bewoners uit Kalkoven kunnen op het schoolplein van basisschool De Krulder met al hun vragen terecht. Er is een invulhulpteam dat bewoners bijstaat bij het aanvragen van subsidie. Ook beoogd warmteleverancier InWarmte is aanwezig om haar warmteplan aan bewoners te presenteren. 

Van aardgas naar warmte uit de Rijn

Kalkoven krijgt als eerste wijk in Katwijk een duurzaam warmtenet. In plaats van aardgas wordt de warmte uit de Rijn gehaald. Het gebruik van aardgas veroorzaakt klimaatverandering. Daarom moeten woningen op een duurzame manier worden verwarmd. Het warmtenet in Kalkoven is een mooie kans voor bewoners om hun woning duurzaam te verwarmen. Samen verduurzamen is belangrijk om ook in de toekomst gezond en comfortabel te kunnen wonen. 

Wil u meer weten over wat een aansluiting op het warmtenet voor u betekent? Welke stappen u moet nemen? Wat de kosten zijn? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van de subsidieaanvraag?

Kom zaterdag 26 maart langs bij onze informatiemarkt en stel al uw vragen. Huurders en woningeigenaren zijn van harte welkom. Gemeente Katwijk en Dunavie staan voor u klaar en helpen u graag.

 • Informatiemarkt Warmtenet Kalkoven
 • Zaterdag 26 maart van 14.00 tot 17.00 uur
 • Schoolplein de Krulder, van Lierestraat 2, Katwijk aan Zee.

Een plek waar kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen en anderen kunnen ontmoeten. Dat is het doel van het nieuw te bouwen Integraal Centrum Kind Plus. OBODB heeft de rol als opdrachtgever voor deze nieuwbouwplannen. Dit komt voort uit een samenwerking met Aloysius, KOK Kinderopvang, Cardea Jeugdzorg en de gemeente. Met het Integraal Kind Centrum Plus willen zij ook meewerken aan het verduurzamen van de omgeving. Daarom verlenen zij samenwerking aan de startlocatie van het warmtenet in de Hoornes.

Het nieuwe gebouw is straks aangesloten op het warmtenet. Vanuit het Integraal Kind Centrum Plus wordt straks ook de warmte en koude aan de wijk geleverd. De techniek die bij het warmtenet komt kijken, krijgt een plek in het nieuwe gebouw. Hiervoor hebben bestuurder van OBODB Mini Schouten, wethouder Jacco Knape en voorzitter CvB Aloysius Stichting op 24 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt een periode van afstemming afgesloten. In die periode is gesproken over de huisvesting van de technische ruimte van het warmtenet en de levering van warmte en koude aan het Integraal Kind Centrum Plus. Deze samenwerking is goed voor beide partijen. Samen gaan zij zo maatschappelijk verantwoord om met de beschikbare middelen. Wethouder Jacco Knape: “Ik ben heel blij met de goede samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties. Want daardoor is dit mogelijk en vertellen wij met de bouw van dit schoolgebouw ook het verhaal van verduurzaming aan onze volgende generatie.”

Energieneutraal

Integraal Kind Centrum Plus gaat naast het gebruiken van het warmtenet ook eigen energie opwekken. Het gebouw krijgt zonnepanelen op het dak. Hiermee wordt niet alleen een deel van de elektra opgewekt maar ook een deel van de warmte. Dit is onderdeel van een pakket aan maatregelen, waardoor de nieuwbouw energieneutraal wordt.

Afgelopen donderdag ondertekenden bestuurders Roland Marx van Dunavie en wethouder Jacco Knape een samenwerkingsovereenkomst voor wijk Kalkoven. In deze overeenkomst staan afspraken over hoe Dunavie haar huurwoningen in Kalkoven gaat aansluiten op het toekomstige warmtenet.

Het warmtenet kan zo’n 500 woningen duurzaam gaan verwarmen. Bijna 300 woningen in Kalkoven zijn in het bezit van Dunavie. Dit maakt Dunavie een belangrijke partner in het project Hoornes Aardgasvrij.

Rekentool verwachte kosten

In oktober 2021 heeft Dunavie huis-aan-huis gesprekken gevoerd met haar huurders over het warmtenet. Projectontwikkelaar Pieter Geene merkte dat bewoners vooral ook willen weten wat de kosten zijn. ‘Daarom staat er sinds kort een rekentool op de website van Hoornes aardgasvrij. Hiermee kun je als huurder eenvoudig uitrekenen wat je nu maandelijks betaalt voor gas en wat de kosten zouden zijn met een aansluiting op het warmtenet.’

Subsidie vroege deelnemers

Voor deelnemers heeft de gemeente een subsidieregeling opgesteld. “Vroege deelnemers die meedoen aan het warmtenet, ontvangen een eenmalige vergoeding voor de aansluitkosten,” legt wethouder Jacco Knape uit. “Zo kunnen bewoners betaalbaar overstappen.”

Belangstelling voor warmtenet

De eerste stappen naar een warmtenet in Kalkoven zijn gezet. Inmiddels hebben zo’n 64% van de woningeigenaren zich aangemeld. Daarnaast zijn er ook al een aantal aangemeld als reserve. Huurders kunnen tot 15 februari 2022 doorgeven of ze meedoen aan het warmtenet. In juli wordt bekend of de aanleg van het warmtenet definitief doorgaat.

Met de kostencalculator kunt u op basis van uw jaarlijkse gasverbruik een indruk krijgen van uw maandelijkse kosten als u aansluit op het warmtenet.

Binnenkort kunt u als bewoner van Kalkoven gebruikmaken van een kostencalculator, waar u op basis van het gasverbruik van afgelopen jaren kan zien wat de kosten zijn met de huidige gasprijs en met de warmtenetprijs voor kalkoven op basis van de nieuwe warmteprijs van acm voor 2022 incl korting.

Een tabel met recente gastarieven kunt u hier vinden. 

Welke voorwaarde vindt u het meest belangrijk als we een warmteleverancier gaan kiezen? Deze vraag konden alle bewoners van Kalkoven tot 2 december beantwoorden via denkmee.katwijk.nl. Nog beter betaalbare warmte kwam als duidelijke winnaar uit de bus. Deze uitkomst telt mee bij de selectie van een warmtebedrijf voor warmtenet Kalkoven.

Bewoners verdelen punten

Bewoners kregen hiervoor 3 punten om te verdelen tussen 3 voorwaarden: nog duurzamer, nog beter betaalbaar en nog betere klantenservice. In totaal reageerden 25 bewoners die samen 53 punten gaven aan nog beter betaalbaar. Hieronder ziet u de verdeling van punten per voorwaarde.

Voorwaarde en het aantal punten

Nog beter betaalbaar (circa 10 tot 20 euro extra korting per jaar) - 53 punten
Nog duurzamer (meer dan 75% minder CO2-uitstoot) - 14 punten
Nog betere klantenservice (bv. langere openingstijden) - 5 punten

Hoe verder?

Deze weging neemt de gemeente Katwijk mee bij het beoordelen en kiezen van een warmteleverancier. In februari 2022 is bekend welk warmtebedrijf het wordt.

Voordeligste warmtenet

Warmtenet Kalkoven wordt een van de voordeligste warmtenetten van Nederland. Deelnemers krijgen meer dan 30% korting op de vaste warmtetarieven. De keuze van bewoners voor nog beter betaalbaar, kan tot een extra besparing leiden van circa 10 tot 20 euro per jaar.

 

We bedanken alle deelnemers hartelijk voor hun deelname!

Welke voorwaarden vindt u het meest belangrijk als we een warmteleverancier gaan kiezen? Uw stem en die van andere bewoners tellen mee in de beoordeling en keuze van een warmtebedrijf voor warmtenet Kalkoven. 

De drie voorwaarden 

 • Nog duurzamere warmte (percentage CO2-besparing nog hoger dan de gemiddelde 75%) 
 • Nog beter betaalbare warmte (ca 10 tot 20 euro per jaar extra korting)      
 • Nog betere klantenservice (bijvoorbeeld langere openingstijden of meer mogelijkheden om klachten te melden) 

Wat weegt voor u het zwaarst? U kunt via denkmee.katwijk.nl uw stem uitbrengen. De weging wordt meegenomen bij het beoordelen van een warmteleverancier. In februari 2022 is bekend welk warmtebedrijf het wordt. 

Heeft u vragen over het warmtenet in Kalkoven? Bezoek onze marktkraam op de weekmarkt in Katwijk

 • Datum: Vrijdag 19 november 2021
 • Tijd: tussen 11.00 en 13.00 uur
 • Locatie: Marktplein, Katwijk