Het warmtenet

Wat is een warmtenet?

Een duurzaam warmtenet is een groot netwerk van leidingen waarmee warm water wordt vervoerd om huizen te verwarmen. De warmte komt van een duurzame energiebron, zoals een aardwarmtebron, restwarmte uit duurzame industrie of aquathermie.

De voordelen van een warmtenet

Het mogelijke warmtenet wordt door een warmtebedrijf aangelegd, onder regie van de Gemeente. Dit is voor bewoners een stuk gemakkelijker dan individuele oplossingen, waarbij bewoners zelf zaken zoals een warmtepomp moeten aanschaffen en leidingen moeten laten aanleggen. Er komen meerdere warmtepompen op één plek in de wijk die niet aan uw woning grenst. Vanuit hier komt het warme water uw woning binnen. Via het bestaande leidingstelsel en de radiatoren wordt dan uw woning verwarmd.

Verwarmen met water uit de Rijn

Uit onderzoek blijkt dat de best beschikbare duurzame warmtebron in de Hoornes onze eigen Rijn is. Warmte halen uit oppervlaktewater, zoals een rivier, wordt ook wel aquathermie genoemd. Warmte wordt in de zomer uit het water gehaald (ongeveer 26 graden) en opgeslagen in de bodem waar het warm blijft. In de winter kan de warmte uit de bodem worden gehaald. Daarna wordt de warmte via een warmtenet door de wijk naar een centraal punt gebracht. Hier wordt het verder verwarmd tot 70 graden. Dit schone, warme water wordt naar uw woning gebracht, waarna het in uw radiatoren terechtkomt en het uw huis verwarmt. Het omgekeerde is ook mogelijk. In de winter kan koud water in de bodem worden opgeslagen, zodat hiermee in de zomer nieuwbouw gebouwen, zoals het toekomstige IKC+, gekoeld kunnen worden.

En startpunt in Kalkoven

Hieronder ziet u een voorlopig ontwerp voor een warmtenet in de buurt Kalkoven wanneer alle woningen aangesloten zouden worden.

TEO betekent Thermische Energie uit Oppervlakte water; uit de Rijn haalt het systeem in de zomer warmte (geen water). De warmte wordt opgeslagen in Warmte Koude Opslag (WKO). Dat is een opslag in grond op 50 tot 100 meter diepte. Het grondwater wordt opgewarmd door de warmte uit de Rijn. De warmte uit de WKO wordt met grotere warmtepompen op 70 graden gebracht, met behulp van elektriciteit. Deze warmtepompen zijn in dit ontwerp geplaatst in het toekomstige gebouw van het Integraal Kindcentrum plus (IKC+). TSA is een warmtewisselaar en deze zorgt dat het water in de Rijn niet vermengt wordt met grondwater en niet vermengt wordt met het water in het warmtenet. In dit ontwerp levert het warmtenet ook koude aan het IKC+. Hierdoor kan het gebouw niet alleen verwarmd maar ook verkoeld worden.

Een flexibel warmtenet in heel de Hoornes

Op termijn is de voorgestelde aanpak voor een warmtenet ook toe te passen in andere delen van de wijk. Ook daar kan ongeveer per 500 woningen een centrale installatieruimte met warmtepompen en leidingen naar de huizen worden aangelegd. De centrale installatieruimten worden geschakeld, waardoor er in de toekomst ook andere bronnen, zoals geothermie, aan gekoppeld kan worden.