Ik heb een koophuis in Kalkoven

Woningeigenaren

Bent u eigenaar van een woning in Kalkoven? Dan kunt u op dit moment gebruik maken van het aanbod voor vroege deelnemers. De gemeente stelt dit aanbod beschikbaar voor woningeigenaren die zich op korte termijn aanmelden om hun woning aan te sluiten op het toekomstige warmtenet.

De gemiddelde kosten om een woning in Kalkoven aan te sluiten op het warmtenet zijn geschat op ongeveer 8.300,- euro per woning. Met het aanbod voor vroege deelnemers kunnen deze gemiddelde kosten voor aansluiting op het warmtenet helemaal vergoed worden. De vergoeding per woning bestaat uit 5000,- euro uit de subsidie, die de gemeente van de rijksoverheid heeft gekregen. Daarnaast bestaat het uit een aanvullende subsidie van de ongeveer 3.300,- euro, die woningeigenaren vervolgens zelf bij het Rijk aanvragen. De gemeente ondersteunt bewoners bij de aanvraag en staat garant voor het totale bedrag van 8.300,- euro. Dat betekent dat als de subsidie niet wordt toegekend, de gemeente naast de vergoeding van 5000,- euro ook de overige 3.300,- euro vergoedt. Tot wanneer woningeigenaren gebruik kunnen maken van het aanbod voor vroege deelnemers is nog niet bepaald. De gemeente gaat eerst met bewoners in gesprek over dit aanbod. Daarna wordt een einddatum bepaald.

De gemeente wil graag weten wat u vindt van het aanbod voor vroege deelnemers. Denkt u erover na om van dit aanbod gebruik te maken? Heeft u genoeg tijd om een goede beslissing te kunnen maken? En waar zou u graag meer informatie over willen ontvangen om een goede beslissing te kunnen maken? Laat het ons weten via het participatie platform denkmee.katwijk.nl. U kunt uw mening geven tot en met 30 juni.

Een woning met Vereniging van Eigenaren (VVE)

Er zijn ook veel eigenaren die een woning hebben dat onderdeel is van een wooncomplex. Een VVE zorgt in dat geval vaak voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen van het wooncomplex. Ook de overstap van aardgas naar een warmtenet loopt via het bestuur van een VVE. De gemeente is op dit moment in gesprek met de besturen van de VVE’s in de wijk over een aanbod voor bewoners.

Aansluitkosten

In Nederland zijn de aansluitkosten aan warmtenetten voor eigen woningen ongeveer tussen de 8.000 en 16.000 euro. In het ontwerp voor een warmtenet in Kalkoven zijn de kosten gemiddeld 8.300 euro. Hier zitten de Bijdrage Aansluit Kosten (BAK), noodzakelijke kosten in de woning en kosten voor elektrisch koken bij inbegrepen. Deze gemiddelde aansluitkosten worden met het aanbod voor vroege deelnemers vergoed.

Kosten voor isolatie

Het warmtenet in Kalkoven levert warmte aan uw woning van zo’n 70 graden (net zoals nu het geval is in uw woning). Een voordeel van aansluiting op een warmtenet van 70 graden in plaats van op een eigen warmtepomp is, dat uw huis niet heel goed geïsoleerd hoeft te zijn om goed warmt te worden. Met een warmtepomp wordt een woning pas echt goed verwarmd als de woning heel goed geïsoleerd is (energielabel B). Maar een warmtenet van 70 graden levert ongeveer dezelfde warmte als dat u nu krijgt via uw radiatoren. U hoeft dus bij aansluiting op het warmtenet niet eerst grote kosten te maken voor het isoleren van uw woning. Het mág natuurlijk wel, want op de lange termijn kan isoleren juist veel energie en dus veel kosten besparen.

Op www.duurzaambouwloket.nl vindt u tips om energie te besparen in uw woning en mogelijkheden om subsidies aan te vragen.

Verbruikskosten voor warmte

U betaalt nu maandelijks voor uw gasverbruik. Het uitgangspunt is dat u voor warmte via het warmtenet niet méér betaalt dan wat u betaalt voor uw gasverbruik. Warmteleveranciers van warmtenetten moeten zich houden aan de warmtewet. Daar staat in dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale kosten voor warmte bepaalt om de consument te beschermen. Bijvoorbeeld tegen plotselinge forse verhogingen van de kosten door een warmteleverancier. Het ACM-tarief is nu nog deels gekoppeld aan de aardgasprijs. Dalingen of stijging van de aardgasprijs beïnvloeden dus ook de maximale ACM-tarieven voor warmte.

De kosten van warmte voor het warmtenet in Kalkoven liggen onder deze maximale kosten die de ACM heeft bepaald. Tijdens de aanbesteding van de concessie aan een warmteleverancier maakt de gemeente afspraken over verbruikskosten.

Variabele tarief warmtenet

Het verbruikstarief wordt ook wel het variabele tarief genoemd. Het variabele tarief hangt af van de hoeveelheid warmte die u gebruikt. Op uw gasrekening staat ook een variabel tarief, alleen bij gas wordt de prijs per m3 berekend en bij warmtenetten in gigajoules (GJ).

Het maximale verbruikstarief van het warmtenet in Kalkoven is 24,74 per GJ. Deze prijs is tenminste 1% lager dan het maximale tarief dat ACM voor 2021 heeft bepaald (€ 25,51 per GJ). Alle bedragen zijn inclusief btw.

Vastrecht tarief warmtenet

Het vastrechttarief is een jaarlijks bedrag voor het onderhoud van het warmtenet door de warmteleverancier. Voor woningeigenaren is dat in 2021 € 463,42 per jaar.

Het vastrecht voor het warmtenet bestaat uit drie onderdelen die bij elkaar worden opgeteld: 

  • Een vast bedrag per aansluiting van € 311,09 voor ruimteverwarming en warm water per jaar. Dit bedrag wordt zo bepaald: het maximale vaste tarief volgens de ACM van € 478,60 per aansluiting minus minimaal 30% korting.
  • Meetkostentarief: € 26,83 per jaar.
  • Huur van de afleverset voor ruimteverwarming en warm water: € 125,50 per jaar. 

Op uw gasrekening staat nu ook een vastrechttarief voor het onderhoud aan het gasnet. Het vastrechttarief voor het warmtenet is vergelijkbaar met het vastrechttarief voor het gasnet.

Alle genoemde tarieven zijn een momentopname en worden jaarlijks aangepast op basis van de maximale tarieven van de Autoriteit Consument en Markt. Net als bij aardgas wijzigt het bedrag dat u voor een hoeveelheid warmte moet betalen dus per jaar. De verwachting is dat het prijs van aardgas de komende jaren gaat stijgen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Veelgestelde vragen bij een koophuis