Ik heb een koopwoning

Verduurzamen doen we samen

Samen verduurzamen via een warmtenet is goedkoper dan wanneer elke woning een eigen warmtepomp krijgt. Er kunnen 500 woningen gebruik maken van het warmtenet in Kalkoven. Lees hier hoe u als woningeigenaar uw woning duurzaam én betaalbaar kunt verwarmen.

Woningeigenaren die vóór 15 november 2021 instappen, krijgen een eenmalige vergoeding van € 8.300 voor de aansluitkosten. Dit is inclusief de aanschaf van een elektrische kookplaat en een nieuwe pannenset. Stapt u later in, dan is de vergoeding mogelijk lager.

Heeft u een koopwoning in de Biltlaanflat of in de Schouthofflat? Dan volgen we een ander traject en geldt 30 april 2022 als aanmelddatum. Woningeigenaren van een VvE die meedoen, ontvangen een vergelijkbare vergoeding voor de aansluitkosten als individuele woningeigenaren. Ook de warmteprijzen zijn hetzelfde. Een uitzondering is de Biltlaanflat. Hier wordt het tapwater apart geleverd en dus ook apart verrekend.

Doet u ook mee?

Interesse in aansluiting op het warmtenet? Meld u nog snel voor 30 april 2022 aan. Het is hierna nog mogelijk om uw aanmelding in te trekken. Ziet u af van deelname, dan betaalt u de ontvangen vergoeding terug.

Ja, ik heb interesse

“Ja, natuurlijk doe ik mee aan het warmtenet!” Nico van Duyvenbode woont al meer dan dertig jaar op de Schouthof in Kalkoven. Eerst in een appartement en sinds 2016 in een eengezinswoning in dezelfde straat. “De kosten om nu mee te doen zijn gunstig, we helpen de planeet én we worden minder afhankelijk van andere landen. Waarom zou je het dan niet doen?”

Samen met twee vertegenwoordigers van de huurdersvereniging woonde Nico van Duyvenbode donderdag 17 maart de presentatie bij van InWarmte. Het warmtebedrijf dat in Kalkoven het warmtenet wil gaan aanleggen. Hij was al overtuigd voorstander, maar hij kijkt ook tevreden terug op wat hij zojuist heeft gehoord.

Het technische deel van het verhaal zal wel kloppen, zo verwacht Nico. “Waar het mij vooral om gaat is wat het warmtebedrijf voor mij en mijn medebewoners gaat betekenen. Zo weet ik nu dat InWarmte voor een periode van 15 jaar blijft. Dat het bedrijf zomers warmte uit de Rijn gaat halen, dit opslaat in de bodem en later laat opwarmen in het warmtenet. Maar ook dat er nog heel veel moet gebeuren voordat de gemeenteraad hierover definitief een besluit neemt.”

Minder afhankelijk van gas
Voor Nico is het totale plaatje doorslaggevend. “Minder CO2-uitstoot, dus goed voor de natuur. Van het gas af, dus minder afhankelijk van Rusland. Ook de kosten zijn gunstig, nu de overheid met subsidie zoveel mogelijk mensen wil stimuleren om een aansluiting te nemen op het warmtenet. Nu meedoen nu is daarom een buitenkans!”

Dat de energieprijzen nu de pan uit rijzen, is volgens Nico een duwtje in de rug van het warmtenet. Zeker als de prijs van warmte straks niet langer meestijgt met die van gas. Wel duurt het hem allemaal veel te lang. “Pas in 2028 zijn alle woningen op het warmtenet aangesloten. Dat helpt niet om mensen nu mee te krijgen.”

Klantenservice goed geregeld
Ook de klantenservice is goed geregeld, heeft Nico gemerkt. “Er komt een callcenter dat dag en nacht bereikbaar is voor vragen en klachten. Iedere klant krijgt een persoonlijk digitaal domein voor de meterstanden en facturen. En stel dat je net een nieuwe cv-ketel hebt aangeschaft, dan kan het warmtebedrijf de ketel deels overnemen. Of als je ketel kapot is, dan helpt InWarmte je met een tweedehands ketel om de periode tot aan het warmtenet te overbruggen. Dat komt heel positief over.”

Over een paar weken krijgt Nico zonnepanelen op het dak. “Je kijkt toch hoe je je huis kunt aanpassen om klimaatverandering tegen te gaan. Daar heb je natuurlijk wel de financiële middelen voor nodig en die heeft niet iedereen. Dan is het warmtenet voordeliger. Het is toch een goede zaak als we als Katwijk kunnen bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Want daar doen we het tenslotte voor.”

Als u kiest voor een aansluiting, dan zijn er aanpassingen nodig in uw huis. De meeste aanpassingen regelt u zelf. Voor de kosten hiervan ontvangt u een eenmalige vergoeding. Hieronder ziet u welke werkzaamheden in ieder geval nodig zijn:

  • verwijderen van uw CV-ketel 
  • plaatsen van een warmte-afleverset op de plek van uw CV-ketel (dit regelt de toekomstige warmteleverancier)
  • aanbrengen van thermostaatknoppen op alle radiatoren en convectoren
  • verzwaren van uw elektriciteitsaansluiting tot 3 x 25 Ampère zodat u elektrisch kunt koken
  • aanleggen van de elektrische kookaansluiting in de keuken
  • afvoeren van uw gasfornuis of gaskookplaat

Daarnaast regelt u vooraf dat uw huidige gas-contract wordt opgezegd en sluit u een nieuwe overeenkomst af met het toekomstige warmtebedrijf.

Het warmtenet in Kalkoven wordt één van de voordeligste warmtenetten in Nederland. U betaalt minder, omdat u een korting krijgt op de maximale warmteprijzen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks vaststelt. U betaalt met het warmtenet in Kalkoven niet méér dan iemand met een gasaansluiting die evenveel warmte gebruikt.

Korting op de prijs van warmte 

U betaalt een vaste prijs voor het onderhoud aan het warmtenet en een variabele prijs voor de hoeveelheid warmte in gigajoule die u verbruikt. Net als bij aardgas wijzigt de prijs die u moet betalen per jaar.

  • De verbruikskosten van warmtenet Kalkoven zijn € 43,56 per GJ. Elk jaar wordt dit prijsplafond gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van elektriciteit, omdat de warmte met elektrische warmtepompen wordt opgewekt. U betaalt minder dan de maximale prijs die ACM heeft bepaald (in 2022 is dat € 53,95 per GJ).
  • De vastrechtprijs voor woningeigenaren (prijspeil 2022) is € 512,09 per jaar. Deze prijs is inclusief de korting op het maximale tarief van voor vastrecht van de ACM. 

U vindt hier een kostencalculator. Deze calculator geeft een indicatie van uw verwachte kosten voor het warmtenet in 2022.

In onderstaande tabel ziet u hoe de gasprijzen zich de afgelopen 4 jaar hebben ontwikkeld. De laatste maanden van 2021 zijn de warmtetarieven sterk gestegen. De gasprijs is in minder dan een jaar tijd verdubbeld. Als de gasprijs in de toekomst weer zou dalen tot een wat gematigder niveau, komen de prijzen van het warmtenet en verwarmen met gas weer dichter bij elkaar liggen.

Kijk bij vraag en antwoordhoe de prijs voor het vastrecht is samengesteld. Alle genoemde prijzen worden jaarlijks aangepast op basis van de maximale prijzen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De genoemde bedragen zijn inclusief btw.  

Warmtetarief Kalkoven is losgekoppeld van de aardgasprijs maar mag nooit hoger zijn dan het warmtetarief volgens ACM.
Jaar Variabel leveringstarief Opslag duurzame energie Energie energiebelasting Totaal/m3 Warmte-tarieven conform ACM/GJ1 Verwacht warmtetarief Kalkoven gelijk of minder dan;
2018 0,3329 0,03449 0,31461 €0,68 € 24,05  
2019 0,3505 0,0634 0,35469 €0,77 € 28,47  
2020 0,284 0,09378 0,40301 €0,78 € 26,06  
2021 0,415 0,10297 0,42176 €0,94 € 25,51  
2022 €1,9 € 53,95 € 43,56

Na aanmelding via het aanmeldformulier op deze website, ontvangt u per mail bericht. Deelnemers die zich vóór 15 november 2021 hebben aangemeld, krijgen € 8.300 als eenmalige vergoeding voor de aansluitkosten. Het is dan eventueel nog mogelijk om uw aanmelding in te trekken. Ziet u af van deelname, dan betaalt u de ontvangen vergoeding terug voor 1 december 2022. 

Heeft u zich ná 15 november 2021 aangemeld, maar wel vóór 30 april 2022, dan komt u op de reservelijst. U maakt dan kans op dezelfde eenmalige vergoeding van € 8.300. Ook hier geldt dat u uw aanmelding nog kan intrekken.
Let op: de eenmalige vergoeding van € 8.300 voor vroege deelnemers geldt alleen als het warmtenet daadwerkelijk wordt aangelegd. Dit is in juli 2022 definitief bekend. Gaat het warmtenet niet door, dan mogen vroege deelnemers wel de vergoeding van € 629 voor een kookplaat en een pannenset houden. 

Hoe gaat het verder?

De warmteleverancier is bekend: InWarmte is geselecteerd voor de aanleg van het warmtenet. In juli 2022 weten we of er voldoende deelnemers zijn. Als minimaal 200 woningen hebben ingetekend voor deelname, dan beslist de gemeente definitief of de aanleg van het warmtenet doorgaat. Vanaf dat moment sluit u als deelnemer ook een leveringsovereenkomst met het warmtebedrijf af. Deze overeenkomst is bindend. Daarna kunt u dus niet meer van deelname afzien. Oplevering van het warmtenet is gepland voor 2028. Kijk hier voor de planning.

Meer weten?

Kijk bij vraag en antwoord of uw vraag erbij staat. Stuur anders uw vraag per mail naar duurzaamhoornes@katwijk.nl. Is uw woning onderdeel van een wooncomplex? Neem dan contact op met uw VVE-bestuur.