Ik heb een koophuis in Kalkoven

Woningeigenaren

Bent u eigenaar van een woning in Kalkoven? Dan kunt u op dit moment gebruik maken van het aanbod voor vroege deelnemers. De gemeente stelt dit aanbod beschikbaar voor woningeigenaren die zich op korte termijn aanmelden om hun woning aan te sluiten op het toekomstige warmtenet.

De gemiddelde kosten om een woning in Kalkoven aan te sluiten op het warmtenet zijn geschat op ongeveer 8.300,- euro per woning. Met het aanbod voor vroege deelnemers kunnen deze gemiddelde kosten voor aansluiting op het warmtenet helemaal vergoed worden. De vergoeding per woning bestaat uit 5000,- euro uit de subsidie, die de gemeente van de rijksoverheid heeft gekregen. Daarnaast bestaat het uit een aanvullende subsidie van de ongeveer 3.300,- euro, die woningeigenaren vervolgens zelf bij het Rijk aanvragen. De gemeente ondersteunt bewoners bij de aanvraag en staat garant voor het totale bedrag van 8.300,- euro. Dat betekent dat als de subsidie niet wordt toegekend, de gemeente naast de vergoeding van 5000,- euro ook de overige 3.300,- euro vergoedt. Tot wanneer woningeigenaren gebruik kunnen maken van het aanbod voor vroege deelnemers is nog niet bepaald. De gemeente gaat eerst met bewoners in gesprek over dit aanbod. Daarna wordt een einddatum bepaald.

De gemeente wil graag weten wat u vindt van het aanbod voor vroege deelnemers. Denkt u erover na om van dit aanbod gebruik te maken? Heeft u genoeg tijd om een goede beslissing te kunnen maken? En waar zou u graag meer informatie over willen ontvangen om een goede beslissing te kunnen maken? Laat het ons weten via het participatie platform denkmee.katwijk.nl. U kunt uw mening geven tot en met 30 juni.

Een woning met Vereniging van Eigenaren (VVE)

Er zijn ook veel eigenaren die een woning hebben dat onderdeel is van een wooncomplex. Een VVE zorgt in dat geval vaak voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen van het wooncomplex. Ook de overstap van aardgas naar een warmtenet loopt via het bestuur van een VVE. De gemeente is op dit moment in gesprek met de besturen van de VVE’s in de wijk over een aanbod voor bewoners.

Aansluitkosten

In Nederland zijn de aansluitkosten aan warmtenetten voor eigen woningen ongeveer tussen de 8.000 en 16.000 euro. In het ontwerp voor een warmtenet in Kalkoven zijn de kosten gemiddeld 8.300 euro. Hier zitten de Bijdrage Aansluit Kosten (BAK), noodzakelijke kosten in de woning en kosten voor elektrisch koken bij inbegrepen. Deze gemiddelde aansluitkosten worden met het aanbod voor vroege deelnemers vergoed.

Verbruikskosten voor warmte

U betaalt nu maandelijks voor uw gasverbruik. Het uitgangspunt is dat u niet meer betaalt voor warmte die u geleverd krijgt via het warmtenet dan dat u betaalt voor uw gasverbruik. Warmteleveranciers van warmtenetten moeten zich houden aan de warmtewet. Daar staat in dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale kosten voor warmte bepaaldt om de consument te beschermen. Bijvoorbeeld tegen plotselinge forse verhogingen van de kosten door een warmteleverancier. De kosten van warmte voor het warmtenet in Kalkoven liggen onder deze maximale kosten die de ACM heeft bepaald. Tijdens de aanbesteding van de concessie aan een warmteleverancier maakt de gemeente afspraken over verbruikskosten.

Variabele tarief

Verbruikstarief wordt ook wel het variabele tarief genoemd en de verbruikskosten (wat u uiteindelijk per maand betaalt) hangen af van het variabele tarief en de hoeveelheid warmte die u gebruikt. Op uw gasrekening staat ook een variabeltarief, alleen bij gas wordt de prijs per m3 berekend en bij warmtenetten in GJ.

Het maximale verbruikstarief van het warmtenet in Kalkoven is 24,74/GJ. Deze prijs is 3% lager dan het tarief dat ACM bepaald heeft ( € 25,51 /GJ).

Vasrecht tarief

Vastrecht tarief is een jaarlijks bedrag voor het onderhoud van het warmtenet door de warmteleverancier. Op uw gasrekening staat nu ook een vastrecht tarief voor het onderhoud aan het gasnet. Het vastrecht tarief voor het warmtenet is vergelijkbaar met het vastrecht tarief voor het gasnet.

Het maximale vastrecht tarief van het warmtenet in Kalkoven is € 410,1/jaar. Deze prijs is 35% lager dan het ACM tarief voor vastrecht ( € 630,93/jaar).

Kosten voor isolatie

Het warmtenet in Kalkoven levert warmte aan uw woning van zo’n 70 graden (net zoals nu het geval is in uw woning). Een voordeel van aansluiting op een warmtenet van 70 graden in plaats van op een eigen warmtepomp is, dat uw huis niet heel goed geïsoleerd hoeft te zijn om goed warmt te worden. Met een warmtepomp wordt een woning pas echt goed verwarmd als de woning heel goed geïsoleerd is (energielabel B). Maar een warmtenet van 70 graden levert ongeveer dezelfde warmte als dat u nu krijgt via uw radiatoren. U hoeft dus bij aansluiting op het warmtenet niet eerst grote kosten te maken voor het isoleren van uw woning. Het mág natuurlijk wel, want op de lange termijn kan isoleren juist veel energie en dus veel kosten besparen.

Op www.duurzaambouwloket.nl vindt u tips om energie te besparen in uw woning en mogelijkheden om subsidies aan te vragen.