Updates

35% van bewoners staat positief tegenover het aardgasvrij maken van hun woning. (30% is neutraal, 35% is negatief)

Ruim een kwart (27%) van de ondervraagden wil bij de groep horen die als eerste van het aardgas afgaan.

71% van de bewoners vindt het belangrijk dat er iets gedaan wordt om klimaatverandering tegen te gaan. 67% ziet dit ook als eigen verantwoordelijkheid. 

Belangrijskte drempel voor aardgasvrij wonen is de verwachting dat de kosten te hoog worden (57%). Belangrijskte positieve reden is dat een aardgasvrije woning duurzamer en milieuvriendelijker is (55%).

De meeste bewoners in de Hoornes gaan bewust om met energie om zowel geld te besparen (89%), als voor het milieu (81%).

Nog niet iedereen weet welke stappen er gezet moeten worden om de woning aardgasvrij te maken (54%). Geen zorgen, wij gaan je stap voor stap meenemen. Op de website vind je informatie over de stappen om jouw huis voor te bereiden op aardgasvrij.