Vraag en antwoord

Waarom een warmtenet in Kalkoven

Het gebruik van aardgas veroorzaakt verandering van het klimaat. Dat merken we nu al aan het weer. Zomers zijn warmer en droger, regenbuien zorgen vaker voor wateroverlast. De aanleg van een duurzaam warmtenet draagt bij aan minder CO2 in de lucht. Een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen hiervan. Landelijk is besloten dat in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Om de wereld leefbaar te houden voor onszelf, onze kinderen en de generaties daarna. 

De buurt Kalkoven is gekozen, omdat het dicht bij de Rijn ligt waaruit de warmte gehaald kan worden. Met onder andere de nieuwbouw van de twee scholen kan efficiënt een installatieruimte gerealiseerd worden. Het nieuwbouwproject heeft sowieso een installatieruimte nodig, omdat nieuwe gebouwen niet meer met aardgas verwarmd mogen worden. Deze besparing draagt bij aan betaalbare warmte voor bewoners die willen aansluiten op het warmtenet. Dit geldt ook voor de rioolvervanging, hiervoor moet net als voor het warmtenet de straat open. Verder kent deze buurt veel huurwoningen, waardoor een collectieve oplossing zoals het warmtenet voordelig is. 

Voor het douchen en verwarmen van uw woning merkt u weinig verschil. Het grootste verandering in het dagelijks gebruik is het koken op inductie kookplaat in plaats van koken op gas. 

Het water uit het warmtenet wordt op een centrale plek in de wijk nog verder verwarmd, zodat de temperatuur hoog genoeg is (70 graden) om op uw radiator aan te sluiten en uw huis warm te krijgen. Uw radiator blijft dus gewoon bruikbaar en uw huis blijft comfortabel en warm, onafhankelijk van de plek of verdieping waar u woont. Uitgaande van een huis met enige isolatie, zoals; bijvoorbeeld dubbelglas. Als toets kunt u uw CV-ketel op 70 graden instellen of in laten stellen. 

Anders dan bij sommige blokverwarming installaties bij woonflats, kunnen bewoners met een aansluiting op het warmmtenet zelf de warmte regelen. Net zoals nu bij het verwarmen met een CV-ketel. U betaalt voor uw eigen stookkosten, niet die van uw buren. 

Ook het water uit de kraan zal worden verwarmd met de aangelegde installatie. Het kraanwater zelf blijft gewoon hetzelfde water als voorheen. 

Dat verschilt per woningtype. In de appartementen komen de leidingen via de bestaande leidingschachten binnen. In de eengezinswoningen komen de leidingen meestal via de voorgevel binnen. In andere gevallen worden de leidingen op zolder achter de knieschotten weggewerkt. In de woning komen, behalve in de kast of op de zolder waar nu uw cv-ketel hangt, waarschijnlijk geen nieuwe leidingen in het zicht.

Recent is door Stowa (het onderzoeksbureau van de Unie van Waterschappen) een rapport verschenen, waarin 14 gerealiseerde aquathermie-projecten zijn geëvalueerd. De algemene conclusie uit het rapport is: aquathermie is een betrouwbare bron. Voor woonwijken en kantoren, maar ook voor individuele woningen en kassen. Enkele voorbeelden van projecten op basis van thermisch energie uit oppervlaktewater zijn: 

 • De Mossen in Houten: in deze wijk zijn 315 woningen voorzien van warmte en koude middels thermische energie uit oppervlakte water (TEO). Na wat opstartproblemen (verkeerd filter en materiaalkeuze leidingen) functioneert het systeem naar behoren. 

 • Blaricummermeent in Blaricum: hier worden 930 woningen verwarmd op basis van TEO. Het technische systeem functioneert ook hier goed. 

Door in de Hoornes gebruik te maken van de ervaringen uit bovengenoemde projecten is het risico op technische problemen zeer beperkt. Het rapport “leren van praktijkervaringen aquathermie” is lees je hier.

Draagvlak is inderdaad een belangrijk onderdeel in het aardgasvrij maken van wijken. In de Hoornes is zo’n 65% van de bewoners neutraal tot (zeer) positief over het aardgasvrij maken van woningen. Doordat er steeds meer bekend wordt over de mogelijke kosten van een warmtenet en daarmee ook de kansen die we bewoners kunnen bieden, kunnen we bewoners steeds beter informeren. Door in gesprek te gaan met bewoners en samen toe te werken naar een goed aanbod willen we het draagvlak dat er nu al is groter maken. 

Maar we kunnen niet alleen naar draagvlak kijken. Andere belangrijke aspecten zijn onder andere het bouwjaar van woningen, het huidige energielabel en de mogelijke alternatieven die voor wijken beschikbaar zijn. Voor veel wijken is nog niet bekend wat mogelijke alternatieven kunnen zijn om over te stappen van aardgas naar duurzame warmte. Voor de Hoornes is wel al een geschikte mogelijkheid bekend: warmte uit de Rijn. Ook andere kansen in de wijk, zoals het vernieuwen van de riolering, zorgen voor een gunstige startpositie in de Hoornes. Door werkzaamheden te combineren houden we de warmte betaalbaar voor bewoners. 

Meedoen aan het warmtenet voor woningeigenaren

Woningeigenaren konden tot 15 november 2021 gebruik maken van het aanbod voor vroege deelnemers. Vroege deelnemers krijgen een bedrag van 8.300 euro als eenmalige vergoeding van de aansluitkosten. Na deze datum is de vergoeding mogelijk lager.  

Woningeigenaren die zich na 15 november 2021 aanmelden, krijgen mogelijk een lagere eenmalige vergoeding van de aansluitkosten. 

Voor woningen binnen een VvE geldt een ander traject en een andere aanmelddatum. Eigenaren die meedoen ontvangen een vergelijkbare vergoeding voor een aansluiting op het warmtenet als andere woningeigenaren. 

Hoe meer deelnemers aan het warmtenet, hoe sterker we staan in de onderhandeling met de warmteleverancier. Alle ruim 500 woningen in de wijk kunnen gebruikmaken van het warmtenet. Minimaal 200 woningen zijn nodig voor een haalbaar en betaalbaar plan. Zodra we voldoende deelnemers hebben die een aansluiting willen, kunnen we met de aanleg van start. 

Nadat u zich heeft aangemeld voor het vroege deelnemers-aanbod is het eventueel nog mogelijk om uw aanmelding in te trekken. Ziet u af van deelname, dan betaalt u de ontvangen vergoeding van de aansluitkosten terug. Uw deelname is definitief op het moment dat u een leveringsovereenkomst afsluit met het warmtebedrijf. 

In de gesprekken die de gemeente tot nu toe met bewoners heeft gevoerd komt duidelijk naar voren dat betaalbaarheid van het warmtenet het meest belangrijk gevonden wordt. De gemeente wil met dit eerste aanbod aan vroege deelnemers het warmtenet zo betaalbaar mogelijk maken. Daarnaast heeft een vroege deelname van bewoners ook een positief effect op de betaalbaarheid van het warmtenet. Het heeft voordelen als de gemeente zo vroeg mogelijk bij de aanbesteding van het warmtenet aan mogelijke warmteleveranciers kan laten zien hoeveel interesse er onder bewoners is. Hoe eerder de gemeente dit kan aangeven, hoe beter de gemeente afspraken kan maken over de aanleg van het warmtenet en over een lage prijs voor het leveren van warmte. 

De wijk wordt in stappen aangesloten op het warmtenet en gedurende dit proces wordt ook uw huis aangesloten. U kunt er, als woningeigenaar, voor kiezen om al eerder over te gaan op elektrisch koken. Bijvoorbeeld zodra u de leveringsovereenkomst met het warmtebedrijf heeft ondertekend.  

U kunt uw huis ook op andere manieren duurzaam maken. Uw huis isoleren is hierbij vaak de eerste én een hele effectieve stap. Zo kunt u de muren, het dak en de vloer isoleren, waardoor er minder warmte in uw woning verloren gaat. Op www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen vindt u meer informatie over isoleren.  

U kunt starten door uw gasverbruik te verlagen en te isoleren. Want welk alternatief u ook gebruikt voor aardgas, energie besparen draagt altijd bij. Aan een beter klimaat, een mogelijk lagere energierekening of comfortabeler wonen. Beginnen met isolatie van uw huis om het gebruik van aardgas te verminderen is voor veel mensen een eerste stap, bijvoorbeeld: dakisolatie, vloerisolatie en spouwisolatie zijn manieren om uw energiegebruik te verlagen. Bij het vervangen van uw gaskookplaat kunt u kiezen voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Bespreek met een energieadviseur wat bij uw situatie past als het gaat om aardgasvrij wonen. Kijk voor meer informatie over wonen zonder aardgas op hierverwarmt.nl en op milieucentraal.nl. Als woningeigenaar kunt u ook offertes aanvragen bij electriciens/E-aannemers voor het aanpassen van de groepenkast en het aansluiten voor inductiekookplaat, wanneer u deze nog niet heeft. Dit kunt u ook gezamenlijk met de buren doen

Nee. Het warmtebedrijf moet zich houden aan de Warmtewet en aan de maximale tarieven die de ACM elk jaar vaststelt De gemeente legt bovendien in het contract met het warmtebedrijf vast dat er in Kalkoven kortingen gelden ten opzichte van de maximale tarieven van de ACM. 

Het doel is dat in 2050 alle huizen een alternatief hebben voor aardgas. Dit gebeurt in fases; niet iedereen stapt tegelijk over. Maar iedereen krijgt er uiteindelijk mee te maken. Het warmtenet is zo ontworpen dat de meeste woningen in Kalkoven aangesloten kunnen worden. Meldt u zich eerder aan, dan is de vergoeding hoger. Meldt u zich aan na uitvoering van het warmtenet in de straat, dan kunnen er bijkomende kosten inrekening gebracht worden. 

Het vastrecht voor woningeigenaren voor het warmtenet bedraagt € 512,09 (prijspeil 2022) bestaat uit drie onderdelen die bij elkaar worden opgeteld:  

 1. Een vast bedrag per aansluiting van € 321,48 voor ruimteverwarming en warm water per jaar. Dit bedrag wordt zo bepaald: het maximale vaste tarief volgens de ACM van € 494,58 per aansluiting minus minimaal 35% korting is € 321,48 
 2. Meetkostentarief per jaar €27,47 
 3. Huur van de afleverset voor warmte per jaar € 163,14

De variabele kosten voor warmtenet Kalkoven bedragen € 43,56 per GJ (prijspeil 2022). U betaalt minder dan de maximale prijs die de ACM heeft vastgesteld (€ 53,95 per GJ in 2022). Elk jaar wordt dit prijsplafond gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van elektriciteit, omdat de warmte met elektrische warmtepompen wordt opgewekt.

De vergoeding van de aansluitkosten voor eigenaren van een koopwoning die zich voor 15 november 2021 aanmelden, bestaat uit subsidies waarvan: 

 • € 5.000 via gemeente Katwijk 
 • € 3.300 die u als woningeigenaar zelf aanvraagt bij het Rijk. De gemeente ondersteunt u bij de subsidieaanvraag en staat garant voor het totale bedrag van € 8.300.  

Meedoen aan het warmtenet voor huurders

Aansluiten is voor huurders van Dunavie gratis. Beslist u vóór 15 februari 2022 om aan te sluiten, dan ontvangt u van de gemeente Katwijk een vergoeding van € 629 voor een elektrische kookplaat en een nieuwe pannenset. Plus een bedrag van € 500 als waardering voor uw snelle beslissing. 

Als u als huurder van Dunavie voor 15 februari 2022 akkoord gaat met aansluiting op het warmtenet, krijgt u een bedrag van € 500 van de gemeente Katwijk als waardering voor uw snelle deelname.

Hoe meer deelnemers aan het warmtenet, hoe sterker we staan in de onderhandeling met de warmteleverancier. Alle ruim 500 woningen in de wijk kunnen gebruikmaken van het warmtenet. Minimaal 200 woningen zijn nodig voor een haalbaar en betaalbaar plan. Zodra we voldoende deelnemers hebben die een aansluiting willen, kunnen we met de aanleg van start. 

Het vastrecht voor huurders van Dunavie voor het warmtenet bedraagt € 301,09 (prijspeil 2022). Dit bedrag bestaat uit drie onderdelen die bij elkaar worden opgeteld: 

 1. Een bedrag van € 110,48 voor aansluiting op ruimteverwarming en warm water per jaar. Dit bedrag wordt zo bepaald: het maximale vaste tarief volgens de ACM van € 494,58 per aansluiting minus minimaal 35% korting resulteert in een bedrag van € 321,48 per jaar. Van dit bedrag betaalt Dunavie € 211 per jaar aan het warmtebedrijf.
 2. Meetkostentarief per jaar € 27,47 
 3. Huur van de afleverset voor warmte per jaar € 163,14 (€ 131,46 voor afleverset en € 31,98 voor warmtewisselaar)

De ACM stelt alle hierboven vermelde bedragen elk jaar opnieuw vast. 

Hier staat geen einddatum voor.

Het tarief per gigajoule verbruikte warmte van het warmtenet Kalkoven ligt in 2022 niet boven de €43,56. Elk jaar wordt dit prijsplafond gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van elektriciteit, omdat de warmte met elektrische warmtepompen wordt opgewekt. Bovendien kan het tarief per GJ niet hoger worden dan het maximum van de ACM (in 2022 is dat €53,95).

De huur verandert niet door de aanleg van het warmtenet.

Een aansluiting op het warmtenet is voor huurwoningen in een appartementengebouw een gezamenlijk besluit. Huurappartementen kunnen alleen per gebouw een aansluiting krijgen. Hiervoor is een akkoord nodig van meer dan 70% van de huurders van een appartementengebouw. Huurders van een eengezinswoning in Kalkoven bepalen zelf of ze een aansluiting krijgen. 

Alle bewoners ontvangen uiterlijk begin februari een voorstel van Dunavie. In dit voorstel staat informatie over de aansluiting op het warmtenet en wat dit voor u betekent. Als minimaal 70% van de bewoners van uw flatgebouw akkoord gaat met dit voorstel dan worden alle appartementen aangesloten op het warmtenet.

Dit is wettelijk bepaald. Wanneer de verhuurder (in uw geval Dunavie) iets wil wijzigen of veranderen aan de woningen in een appartementengebouw, dan moet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan met het voorstel van de verhuurder.

Dat hangt er vanaf hoelang het nog duurt voordat uw woning wordt aangesloten op het warmtenet. Neemt u alstublieft even contact op met Dunavie, dan kunt u in overleg bepalen wat de juiste handelswijze is. 

Het warmtebedrijf dat de warmte gaat leveren, is opdrachtgever voor een deel van het werk in de woningen. Zij zijn opdrachtgever voor het leidingwerk naar en van de afleverset. Dunavie is opdrachtgever voor het aanpassen van de keuken, het verwijderen van de cv-ketel en het openmaken van de leidingschacht in de appartementen. Een opzichter van Dunavie houdt toezicht op dit deel van de werkzaamheden. 

Klachten over de aanpassingen in de woning of de werkzaamheden worden door Dunavie afgehandeld. Vragen en klachten over het warmtenet zelf worden door het warmtebedrijf afgehandeld.

Zekerheid over de kosten

Zekerheid over de kosten kunnen we niet bieden, maar dit geldt ook voor de aardgasprijzen. Zie ook de recente prijsontwikkelingen. Verder bieden de kortingen die bewoners krijgen, bescherming tegen te hoge kosten. De kortingen worden contractueel vastgelegd. Om u zo goed mogelijk te informeren over de te verwachten kosten hebben we een kostencalculator gemaakt. Deze calculator geeft een indicatie van uw verwachte kosten voor het warmtenet in 2022.

In onderstaande tabel ziet u hoe de gasprijzen zich de afgelopen 4 jaar hebben ontwikkeld. De laatste maanden van 2021 zijn de warmtetarieven sterk gestegen. De gasprijs is in minder dan een jaar tijd verdubbeld. Als de gasprijs in de toekomst weer zou dalen tot een wat gematigder niveau, komen de prijzen van het warmtenet en verwarmen met gas weer dichter bij elkaar liggen.

Warmtetarief Kalkoven is losgekoppeld van de aardgasprijs maar mag nooit hoger zijn dan het warmtetarief volgens ACM.
Jaar Variabel leveringstarief Opslag duurzame energie Energie energiebelasting Totaal/m3 Warmte-tarieven conform ACM/GJ1 Verwacht warmtetarief Kalkoven gelijk of minder dan;
2018 0,3329 0,03449 0,31461 €0,68 € 24,05  
2019 0,3505 0,0634 0,35469 €0,77 € 28,47  
2020 0,284 0,09378 0,40301 €0,78 € 26,06  
2021 0,415 0,10297 0,42176 €0,94 € 25,51  
2022 €1,9 € 53,95 € 43,56

De maximale warmtetarieven worden vastgesteld door Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor Kalkoven is het uitgangspunt om een tarief af te spreken met het nog te bepalen Warmtebedrijf dat lager is dan het ACM-tarief. Hierdoor zullen de kosten voor warmteverbruik ongeveer gelijk zijn aan de kosten voor gasverbruik. Afhankelijk van de gasprijzen, de elektriciteitsprijzen en de maximale tarieven van de ACM kan het voorkomen dat het warmtenet duidelijk goedkoper is dan aardgas. Dat is in 2022 het geval. De tarieven worden elk jaar aangepast op basis van de situatie op dat moment.

Als u uw gasprijs voor langere tijd heeft vastgezet, betaalt u nog de prijs van voor de grote prijsstijgingen in 2021. Zodra u een nieuw contract voor aardgas moet afsluiten, gaat u ook de hogere prijs die nu geldt betalen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks de maximale kosten voor warmte. Dit staat in de Warmtewet om de consument te beschermen. Het ACM-tarief is nu nog deels gekoppeld aan de aardgasprijs. Dalingen of stijging van de aardgasprijs beïnvloeden dus ook de maximale ACM-tarieven voor warmte. Je betaalt met het warmtenet van Kalkoven niet méér dan iemand met een gasaansluiting die evenveel warmte gebruikt. 

De wettelijke maximumtarieven voor de levering van warmte worden nu nog gebaseerd op de gemiddelde gastarieven (inclusief energiebelastingen op gas). Op dit moment is een nieuwe warmtewet in de maak waarbij de directe koppeling met de gasprijs verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt een tariefsysteem dat is gebaseerd op de werkelijke kosten van de warmtebedrijven.  

Er is op dit moment (begin 2022) een tekort aan gas in Europa. Daardoor is de prijs van gas flink gestegen. Dit heeft ook effect op de andere energieprijzen, zoals die van elektriciteit.

De woningen worden op zijn vroegst in 2024 aangesloten op het warmtenet. Energiecontracten staan maximaal voor 3 jaar vast. U kunt bij het afsluiten van een nieuw contract rekening houden met deze datum zodat u geen boete hoeft te betalen.

Proces en planning

 • 15 november 2021: sluitingsdatum voor aanbod vroege deelnemers voor woningeigenaren 
 • 15 februari 2022: sluitingsdatum voor huurders van Dunavie  
 • 1 maart 2022: selectie van een bedrijf dat het warmtenet gaat aanleggen  
 • 1 juli 2022: definitief besluit van de gemeente over het wel of niet aanleggen van het warmtenet (hiervoor zijn minimaal 200 aansluitingen nodig)  
 • 2023: start bouw van de technische ruimte op een centrale plek in de wijk   
 • Eind 2023: start aanleg ondergronds leidingnet  
 • 2024: aansluiten eerste woningen  
 • 2028: aansluiten alle woningen gereed 

Een warmtenet in Kalkoven is haalbaar als minimaal 200 woningen meedoen. Op dit moment bekijkt de gemeente hoeveel bewoners interesse hebben. Ook wordt via een aanbesteding het beste warmtebedrijf geselecteerd. In juli 2022 is definitief bekend of de aanleg van het warmtenet doorgaat. 

Het warmtenet en uw woning

Waarschijnlijk gaat het om drie tot vier dagen werk in de meeste woningen. De werkzaamheden zijn op hoofdlijnen als volgt;

 • Verzwaren elektra-aansluiting tot 3 x 25 Ampère
 • Aanleggen elektrische kookaansluiting in de keuken
 • Verwijderen cv-ketel
 • Rookgasvoer verwijderen
 • Aanvoer- en retourleiding warmtenet
 • Afleverset plaatsen op de plek van de cv-ketel
 • Thermostaatknoppen op de radiatoren zetten

De stroom gaat er maar een paar uur af voor het aanpassen van de groepenkast. Warm water en verwarming is helaas langer afgesloten, maximaal 3 dagen. Dit kan opgelost worden met elektrische kacheltjes en een tijdelijke boiler.

De gasmeters worden verwijderd en de gasleidingen afgedopt. Dunavie laat dit uitvoeren voor de huurwoningen. Woningeigenaren geven hier zelf opdracht voor.

Ja, de afleverset heeft een digitale display en uw verbruik is via internet af te lezen.

Om elektrisch te koken moet de groepenkast in de meter kast verzwaard worden. Bij de overstap op elektrisch koken kiezen mensen vaak voor een inductiekookplaat. Niet met alle pannen kan gekookt worden op inductiekookplaat, veel nieuwe pannen zijn wel geschikt voor het koken op inductie. Het kan dus zijn dat u nieuwe pannen nodig heeft. En daarom ontvangt u bij vroege deelname een vergoeding van € 629 voor een nieuwe pannenset en voor een kookplaat. 

De gemeente komt eigenaar-bewoners tegemoet bij aansluiting op het warmtenet middels de tegemoetkoming. Individuele kosten per huishouden, zoals de kosten van een nieuwe cv-ketel, worden niet vergoed. 

Ja, de afleverset gebruikt een beetje stroom. Er zit een pompje in die het cv-water laat circuleren in de woning. Dit geldt ook voor de cv-ketel die nu in de woning zit. Ook die heeft een pompje en verbruikt ongeveer evenveel stroom.

Aardgas en alternatieven

Met aardgas wordt water verwarmd voor het verwarmen van woningen en voor onder andere douchen, meestal met een cv-ketel. Ook koken de meeste huishoudens met aardgas. Aardgas is, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof. Bij de verbranding van aardgas komt er vooral CO₂ (koolzuurgas) en H2O (water) vrij. CO₂ is een broeikasgas en draagt bij aan klimaatverandering en de temperatuurstijging op aarde. 

Het klopt dat de uitstoot van kolen en aardolie hoger en meer vervuilend is dan die van aardgas. Maar het gebruik van aardgas draagt wel bij aan meer CO2 in de lucht en dus aan klimaatverandering. Als we klimaatverandering tegen willen gaan, moeten we stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen. 

Iedereen in Nederland heeft recht op warmte, dus voorlopig wordt niemand afgesloten zonder een haalbaar alternatief. Voor nieuwbouw geldt wel dat er niet meer op een aardgasnet mag worden aangesloten. 

Wereldwijd hebben 195 landen, waaronder Nederland en Duitsland, het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en geven hiermee aan in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Dit betekent dat deze landen allemaal allemaal van het aardgas af gaan. Maar elk land kiest zijn eigen route. Duitsland heeft gekozen voor een tussenstap naar aardgasvrij. In een aantal deelstaten van Duitsland worden woningen nog verwarmd met vervuilende oliegestookte ketels. En alleen daar waar al een gasleiding ligt gaan deze oliegestookte woningen tijdelijk over op aardgas. Door eerst over te gaan op aardgas kunnen zij daardoor al veel uitstoot van broeikasgassen besparen. Maar ook Duitsland zal in 2050 geen aardgas meer gebruiken. 

De techniek hiervoor is momenteel nog lang niet ver genoeg ontwikkeld om prijstechnisch verantwoord toe te passen. Er gaat nog erg veel energie verloren in het proces, waardoor het duurder en minder duurzaam is dan andere oplossingen. In de nabije toekomst is de vraag of er voldoende waterstof voorradig is, na de grote vraag van de industrie en mobiliteit (bussen en vrachtwagens) is de vraag of er nog voldoende waterstof over is voor de gebouwen en woningen.  

We willen in Nederland in 2050 helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat zowel woningen, als bedrijven en de industrie, in de toekomst geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Iedereen moet dus een bijdrage leveren, ook de bedrijven en de industrie.  

Het is een grote uitdaging om in 2050 in Nederland meer dan 7 miljoen woningen duurzaam te verwarmen en van duurzame elektriciteit te voorzien. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we aan de slag met verschillende maatregelen. Het isoleren van woningen is daar één van, want hoe minder energie u gebruikt, hoe minder u hoeft op te wekken. Maar het is niet zo dat we met alleen isoleren de doelen voor 2050 kunnen halen. We moeten daarnaast ook onze huizen duurzaam gaan verwarmen én elektriciteit duurzaam gaan opwekken. Het is dus niet een kwestie van OF/OF, maar van EN/EN.  De overgang naar duurzame warmte kan in bestaande oude woningbouw tot een grotere CO2 besparing leiden dan alleen het toepassen van isolatie. 

Isoleren is dus altijd een goede stap, omdat het zorgt voor minder energiegebruik. Maar het is niet de enige stap op weg naar een duurzame woning. Meer stappen naar een duurzame woning vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.