Waarom gaan we stoppen met aardgas?

Van aardgas naar duurzame warmte

Om in de toekomst gezond en fijn te kunnen wonen gaan we geleidelijk over op het gebruik van schone energiebronnen om onze woningen te verwarmen. Nu worden veel huizen nog verwarmd door aardgas. Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering door de uitstoot van CO2. Een overstap naar andere energiebronnen is noodzakelijk als we klimaatverandering tegen willen gaan. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en water. Met het overstappen op duurzame energie en warmte voorkomen we dat energiebronnen opraken en dat er meer CO2 in de lucht komt.

Het verwarmen van de Hoornes

In de gemeente Katwijk al een aantal huizen zelfstandig van het aardgas afgehaald. Maar om de doelen voor 2030 en 2050 te halen zullen meer huizen tegelijk van het aardgas af moeten. De Hoornes is de eerste wijk in de gemeente Katwijk waar een groot aantal huizen van het aardgas af zullen gaan. Dit is tegelijkertijd een kans om de huizen, de openbare ruimte en ondergrondse leidingen op te knappen. De gemeente heeft samen met Dunavie en het Hoogheemraadschap Rijnland onderzocht hoe de wijk het best op een duurzame manier verwarmd kan worden. ‘De beste manier’ betekent dat er wordt gekeken welke technieken het meest geschikt zijn, maar ook naar hoe de overstap haalbaar en betaalbaar blijft voor bewoners van de Hoornes. We zetten onder andere de subsidies in die we van het Rijk hebben gekregen voor dit project, zodat bewoners van de Hoornes van dit voordeel gebruik kunnen maken. Ook gaan we goede afspraken maken met toekomstige warmteleveranciers over toekomstige energiekosten, zodat deze betaalbaar blijven voor bewoners. Betaalbare duurzame warmte is een belangrijk uitgangspunt.

Op dit moment heeft de gemeente een ontwerp van een warmtenet voor Kalkoven en kosten baten berekening (business case) uitgewerkt. Hiernaast heeft de gemeente ook haar eigen rol voor het warmtenet bepaalt en besloten om het warmtenet te “verhuren” aan marktpartijen met de opdracht om daarmee duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte te leveren.

Op donderdag 17 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om, op basis van het ontwerp en het haalbaarheidsonderzoek, verder te werken aan een mogelijk warmtenet in de Hoornes. Ook gaat de gemeente verder in gesprek met bewoners over wat bewoners belangrijk vinden en over wat zij eventueel nodig zouden hebben als tegemoetkoming in de kosten. Samen met bewoners wordt toegewerkt naar een haalbaar en betaalbaar aanbod. Halverwege 2021 startde aanbesteding en kunnen bewoners aangeven of ze aangesloten willen worden op het aan te leggen warmtenet. Tijdens de aanbesteding worden wensen van bewoners vertaald in de selectie van marktpartijen. zo kiezen de bewoners indirect hun warmtebedrijf. Als er  warmtebedrijf geselecteerd is die voldoet aan de wensen, zal de gemeente samen met het geselecteerde warmtebedrijf de bewoners informeert en vinden de formele inschrijvingen plaats.

Pas als er voldoende inschrijvingen zijn kan het warmtenet aangelegd worden.