Waarom gaan we stoppen met aardgas?

Van aardgas naar duurzame warmte

Om in de toekomst gezond en fijn te kunnen wonen gaan we geleidelijk over op het gebruik van schone energiebronnen om onze woningen te verwarmen. Nu worden veel huizen nog verwarmd door aardgas. Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering door de uitstoot van CO2. De gemeente wil bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, omdat dit vervelende gevolgen kan hebben. Voor onszelf, onze kinderen en voor volgende generaties. We merken dat nu al, bijvoorbeeld doordat het in de zomer steeds langere tijd erg heet is. Er zijn ook steeds vaker heftige regenbuien waardoor er wateroverlast ontstaat. Maar ook in de toekomst kunnen we steeds meer last krijgen van de gevolgen van het veranderende klimaat. Om dat tegen te gaan worden daarom steeds meer huizen op een andere manier verwarmd: met duurzame warmte. Met het overstappen op duurzame warmte voorkomen we dat energiebronnen opraken en dat er meer CO2 in de lucht komt.

Het verwarmen van de Hoornes

In de gemeente Katwijk is al een aantal huizen zelfstandig van het aardgas afgehaald. Maar om de doelen voor 2030 en 2050 te halen zullen meer huizen tegelijk van het aardgas af moeten. De Hoornes is de eerste wijk in de gemeente Katwijk waar een groot aantal huizen van het aardgas af zullen gaan. Dit is tegelijkertijd een kans om de huizen, de openbare ruimte en ondergrondse leidingen op te knappen. De gemeente heeft samen met Dunavie en het Hoogheemraadschap Rijnland onderzocht hoe de wijk Kalkoven het best op een duurzame manier verwarmd kan worden. ‘De beste manier’ betekent dat er wordt gekeken welke technieken het meest geschikt en beschikbaar zijn, maar ook naar hoe de overstap haalbaar en betaalbaar blijft voor bewoners. We zetten onder andere de subsidie in die we van het Rijk hebben gekregen voor dit project, zodat bewoners hier ook voordeel van hebben. Ook gaan we goede afspraken maken met toekomstige warmteleveranciers over toekomstige energiekosten, zodat deze betaalbaar blijven. Betaalbare duurzame warmte is een belangrijk uitgangspunt.

De gemeente heeft een ontwerp van een warmtenet voor Kalkoven en kosten baten berekening (business case) uitgewerkt. Hiernaast heeft de gemeente ook haar eigen rol voor het warmtenet bepaald en besloten om het warmtenet te 'verhuren' aan marktpartijen met de opdracht om daarmee duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte te leveren.

Op donderdag 17 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om, op basis van het ontwerp en het haalbaarheidsonderzoek, verder te werken aan een mogelijk warmtenet in Kalkoven.