Waarom gaan we stoppen met aardgas?

Van aardgas naar duurzame warmte

Om in de toekomst gezond en fijn te kunnen wonen gaan we geleidelijk over op het gebruik van schone energiebronnen om onze woningen te verwarmen. Nu worden veel huizen nog verwarmd door aardgas. Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering door de uitstoot van CO2. Een overstap naar andere energiebronnen is noodzakelijk als we klimaatverandering tegen willen gaan. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en water. Met het overstappen op duurzame energie en warmte voorkomen we dat energiebronnen opraken en dat er meer CO2 in de lucht komt.

Het verwarmen van de Hoornes

In de gemeente Katwijk al een aantal huizen zelfstandig van het aardgas afgehaald. Maar om de doelen voor 2030 en 2050 te halen zullen meer huizen tegelijk van het aardgas af moeten. De Hoornes is de eerste wijk in de gemeente Katwijk waar een groot aantal huizen van het aardgas af zullen gaan. Dit is tegelijkertijd een kans om de huizen en de openbare ruimte op te knappen, zodat de Hoornes een nog fijnere wijk wordt om in te wonen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de wijk het best op een duurzame manier verwarmd kan worden. ‘De beste manier’ betekent dat er wordt gekeken welke technieken het meest geschikt zijn om duurzame energie op te wekken. Maar er wordt onderzocht hoe de overstap haalbaar en betaalbaar blijft voor bewoners van de Hoornes. We willen bewoners hierin ondersteunen met een zo zorgeloos mogelijke overgang. We zetten hiervoor onder andere de subsidies in die we van het Rijk hebben gekregen voor dit project, zodat bewoners van de Hoornes van dit voordeel gebruik kunnen maken. Ook gaan we goede afspraken maken met toekomstige warmteleveranciers over toekomstige energiekosten, zodat deze betaalbaar blijven voor bewoners. Betaalbare fossielvrije warmte is een belangrijk uitgangspunt.

Wanneer moeten huizen aardgasvrij zijn?

Het lijkt nog ver weg, maar al over 10 jaar zal de helft van de huizen in heel Nederland zijn aangesloten op een duurzame energiebron, zoals een warmtenet. En over 30 jaar, in 2050, zijn alle Nederlandse huizen overgegaan op het gebruik van schone energie en warmte en daarmee dus gestopt met het gebruik van aardgas als energiebron. Maar we kunnen niet zomaar overstappen van aardgas naar duurzame energie en warmte. Daarom kijken eerst goed wat per wijk hiervoor de beste manier is. Een van de uitgangspunten is dat iedereen de overstap moet kunnen maken. Vanaf juli 2018 moeten nieuwe huizen gebouwd worden zonder gasleidingen. Deze huizen worden dan verwarmd door een duurzame energiebron.