Ik ben huurder in Kalkoven

Ik ben huurder van Dunavie in Kalkoven

Landelijk is besloten dat in 2050 alle woningen in Nederland CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Dat is nodig om de klimaatverandering af te remmen en de wereld voor onze kinderen leefbaar te houden.

Dunavie biedt samen met de gemeente Katwijk haar huurders in Kalkoven nu de mogelijkheid om zonder overstapkosten aan te sluiten op het warmtenet dat aangelegd wordt. Een beschrijving van het warmtenet staat in het magazine dat we eerder uitbrachten.

Voorstel voor huurders van Dunavie

In de zomer van 2021 hebben de twee bewonerscommissies voor de huurwoningen in Kalkoven positief geadviseerd op het voorstel voor de aanleg van het warmtenet.

Binnenkort bellen we u om een afspraak te maken voor een voorlichtingsgesprek. Vanaf eind oktober 2021 komen we dan graag bij u thuis uitleg geven over het voorstel om uw woning op het warmtenet aan te sluiten. Daarin bespreken we het volgende:

 • Waarom komt er een warmtenet?
 • Hoe werkt het warmtenet?
 • Wat verandert er voor u?
 • Hoe zit het met de kosten?
 • Wanneer start de aanleg?

Na het voorlichtingsgesprek krijgt u enkele weken de tijd om na te denken of u voor een aansluiting kiest op het warmtenet. Wat er hierna met uw keuze gebeurt, hangt af van het type woning waarin u woont:

 • De eengezinswoningen kunnen per woning aangesloten worden op het warmtenet, ook als de buren niet voor een aansluiting kiezen. Als u in een eengezinswoning woont, bepaalt u dus zelf of uw woning een aansluiting op het warmtenet krijgt.
 • Appartementen kunnen alleen per appartementengebouw worden aangesloten. Per appartementengebouw bepalen we of meer dan 70% van de huurders akkoord gaat met een aansluiting op het warmtenet. Als genoeg huurders instemmen, dan wordt het appartementengebouw in zijn geheel aangesloten.

Kosten van het warmtenet

Betaalbare warmte is het uitgangspunt. Net als bij uw gasrekening bestaat de maandelijkse rekening voor het warmtenet straks uit een vast deel (onafhankelijk van uw gebruik) en een variabel deel (gebaseerd op hoeveel warmte u gebruikt).

Warmteleveranciers moeten zich houden aan de warmtewet. Daar staat in dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale kosten voor warmte bepaalt om de consument te beschermen. De ACM past de maximale tarieven elk jaar aan, wat meestal een verhoging betekent. Maar ook de gasprijs stijgt bijna elk jaar, en de laatste jaren steeds sneller.

De kosten van warmte voor het warmtenet in Kalkoven liggen lager dan de maximale kosten die de ACM bepaalt. Elk jaar wordt uw tarief opnieuw berekend op basis van het maximale ACM-tarief van dat jaar. Hier gaan de kortingen voor het warmtenet in Kalkoven vanaf. Hoeveel lager de tarieven in Kalkoven worden, leest u hier.

Variabel tarief warmtenet

Het variabele tarief (of verbruikstarief) hangt af van de hoeveelheid warmte die u gebruikt. Het maximale variabele tarief van het warmtenet in Kalkoven is € 24,74 per gigajoule incl. btw. Dit is 3% lager dan het maximale tarief van de ACM.

Op uw gasrekening staat ook een variabel tarief. Bij gas wordt de prijs per m3 berekend en bij warmtenetten per gigajoule. Het bedrag dat u voor de hoeveelheid verbruikte m3 gas betaalt, kunt u vergelijken met het bedrag dat u voor de verbruikte gigajoules warmte betaalt.

Vastrechttarief warmtenet voor huurders

Het vastrechttarief is een jaarlijks bedrag voor het onderhoud van het warmtenet door de warmteleverancier. In 2021 is dat bedrag voor huurders in Kalkoven € 252,42 per jaar. 

Op uw gasrekening staan twee vaste kostenposten die u hiermee kunt vergelijken:

 • De vaste leveringskosten
 • De netbeheerkosten (dit wordt ook wel capaciteitstarief genoemd)

Voor de volledigheid wijzen we er op dat alle berekeningen van prijzen en alle genoemde tarieven een momentopname zijn en jaarlijks aangepast worden op basis van de maxima van de ACM. Net als bij aardgas wijzigt het bedrag dat u voor een hoeveelheid warmte moet betalen dus per jaar. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

Gratis overstappen

Voor het overstappen naar het warmtenet moeten er een paar zaken worden aangepast in uw woning. Dunavie, de gemeente Katwijk en de rijksoverheid nemen die kosten gezamenlijk voor hun rekening. Zo kunt u gratis overstappen!

De kosten die door Dunavie, de gemeente Katwijk en de rijksoverheid betaald worden, bestaan onder andere uit:

 • Het betalen van de eenmalige aanlegkosten van het warmtenet
 • het verwijderen van uw CV ketel
 • het plaatsen van de afleverset
 • het aanbrengen van thermostaatknoppen op alle radiatoren
 • het verzwaren van uw elektriciteitsaansluiting tot 3 x 25 Ampère zodat u elektrisch kunt gaan koken
 • het aanleggen van de elektrische kookaansluiting in de keuken
 • het afvoeren van uw gasfornuis of gaskookplaat (indien gewenst)

Indien u voor 15-1-2022 akkoord gaat met het aansluiten op het warmtenet biedt de gemeente Katwijk u nog twee extra voordelen:

 • U ontvangt een tegoedbon van € 629 voor het aanschaffen van een elektrische (inductie) kookplaat en een nieuwe pannenset
 • U ontvangt een korting van € 500 op uw eerste jaarrekening van het warmtenet

Planning

Het aanleggen van het warmtenet is een flinke klus. Vooral de aanleg van de ondergrondse leidingen in de straat kost veel tijd en voorbereiding. Grofweg moet u hierop rekenen:

 • 15-1-2022 Verzamelen akkoordverklaringen van bewoners
 • 1-3-2022 Selecteren bedrijf dat warmtenet gaat aanleggen
 • 1-7-2022 Definitief besluit gemeente Katwijk over wel of niet aanleggen van een warmtenet (minimaal 200 aansluitingen nodig)
 • 1-10-2022 Start bouw van technische ruimte
 • 1-7-2023 Start aanleg ondergronds leidingnet
 • 2024 Aansluiten eerste woning
 • 2028 Aansluiten alle woningen gereed

De voordelen voor u

We hebben een aantrekkelijk aanbod voor het aansluiten op het warmtenet. We zetten nog even op een rijtje waarom we hopen dat u meedoet:

 • U zorgt voor een leefbare wereld voor uw en onze kinderen
 • Het warmtenet in Kalkoven wordt een van de goedkoopste warmtenetten van Nederland en is niet duurder dan verwarmen op aardgas
 • Overstappen is gratis: alle aanlegkosten worden vergoed
 • Elektrisch (inductie)koken is veiliger en schoner dan koken op gas
 • U krijgt bij aanmelding voor 15-1-2022 een tegoedbon voor de aanschaf van een elektrische (inductie)kookplaat en een nieuwe pannenset
 • U krijgt bij aanmelding voor 15-1-2022 een korting van € 500 op uw eerste jaarrekening