Voorlopig geen warmtenet Kalkoven

Kalkoven is als eerste wijk in Katwijk aangewezen om een duurzaam warmtenet aan te leggen. In mei startte warmtebedrijf Linthorst een onderzoek of zij een warmtenet konden aanleggen. Dit omdat de vorige aanbieder zich terug heeft getrokken.

De gemeente Katwijk en Dunavie vinden het belangrijk om aan de eerder gemaakte afspraken met de huurders en bewoners te houden. De aansluitkosten en prijs waren daarin het belangrijkst. Dit is meegenomen in het onderzoek. Linthorst stelt vast dat binnen deze afspraken het warmtenet niet haalbaar is. De huishoudens die zich hebben aangemeld hebben voorlopig gas nodig, of een individuele oplossing, om hun woning te verwarmen. We vinden het jammer dat het project in de eerder gekozen vorm niet doorgaat.

Oorzaken

De afgelopen jaren zijn de kosten hard gestegen. Hierdoor zijn meer woningen nodig om de aanleg te kunnen betalen. Meer dan het aantal woningen in dit project. Bedrijven zijn hierdoor terughoudend: ze vinden het spannend om te investeren. Dit komt ook omdat er geen zekerheid is over de wetgeving.  

Vervolg betaalbare energie in Katwijk

Betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorzieningen zullen er komen in Katwijk. De gemeente blijft in gesprek met partijen die dit leveren. We onderzoeken op welke plekken dit mogelijk is. De uitkomsten hiervan wachten we af.  
Of Kalkoven onderdeel kan worden van een groter gebied zal uit onderzoek blijken.